Fondförsäkring

Om du väljer fondförsäkring placeras dina pensionspengar i fonder som lever upp till våra hållbarhetskrav oavsett om det rör sig om aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Du har möjlighet till en högre avkastning, och därmed en högre framtida pension. Men du har inget garanterat pensionsbelopp. Till att börja med placeras dina pensionspengar i vår entrélösning. Om du vill kan du sedan välja fonder själv.

Dina pensionspengar placeras automatiskt i vår entrélösning när du väljer fondförsäkring hos oss. Vill du hellre välja fonder själv kan du enkelt byta sparandeform. 

Vi väljer fonder åt dig: KPA SmartPension – Entrélösning

Vår entrélösning är ett bra val för dig som gärna vill ha fondförsäkring, men som kanske inte har tid, lust eller kunskap att själv placera pengarna. Entrélösningen ger dig möjlighet till högre avkastning när du är ung och tryggar pensionspengarna när du bli äldre. Du slipper sätta dig in i aktier och kurser – det sköter vi åt dig.

Du väljer fonder själv: KPA SmartPension – Personligt val

Vill du själv bestämma i vilka av våra fonder placeras väljer du i stället KPA SmartPension – Personligt val. Då kan du välja hur dina pensionspengar ska fördelas i fonder som alla lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav. 

Vi väljer fonder åt dig

Vår entrélösning kombinerar fördelarna med fondförsäkring och traditionell försäkring. Den ger dig möjlighet till högre avkastning när du är ung och tryggar pensionspengarna när du bli äldre. Det är ett bekvämt alternativ där vi sköter alla placeringar. 

Entrélösningen passar dig som: 

 • Vill ha fondförsäkring
 • Vill ta högre risk än i traditionell försäkring
 • Inte vill fundera så mycket på fonder och fondfördelning. Entrélösningen sköter sig själv eftersom den trappar ned risken ju närmre pension du kommer
 • Vill ha möjlighet till trygg utbetalning.

Fondinnehavet anpassas till din ålder

När du är ung ger KPA SmartPension – Entrélösning dig möjlighet till högre avkastning. Fram till att du fyller 50 placeras nämligen dina pengar i en aktiefond. Ju närmare du sedan kommer pensionen desto mer tryggas dina pensionspengar. Det år du fyller 50 placeras pengarna i en säkrare blandfond, för att slutligen överföras till en traditionell försäkring med garanterat pensionsbelopp.

Innehav i KPA SmartPension - Entrélösning

 

Du väljer fonder själv

För dig som hellre själv vill välja hur dina pengar ska placeras erbjuder vi möjligheten att göra ett personligt val av fonder. Du som har KPA SmartPension – Personligt val kan välja själv hur dina pensionspengar ska fördelas i våra fonder som alla lever upp till högt ställda hållbarhetskrav. Här ser du vårt fondutbud. Även till dig som har gjort ett personligt val betalas pensionspengarna ut från en traditionell försäkring. 

Personligt val passar dig som till exempel: 

 • Är intresserad av fondförsäkring och fonder
 • Vill ha möjlighet att ta högre risk än i traditionell försäkring
 • Sparar långsiktigt
 • Har löneväxling och vill sprida ditt sparande
 • Vill ha möjlighet till trygg utbetalning.

Att spara i fondförsäkring

Fondsparande är en utmärkt placering för långsiktigt sparande men det är också förknippat med en viss risk. Många fokuserar helt på avkastningen och glömmer att ta hänsyn till risken. När du väljer fondförsäkring bör du först av allt ställa dig frågorna:

 • Vilken sparhorisont har jag?
 • Hur stor risk är jag villig att ta?
 • Hur stor kunskap och erfarenhet har jag av fondplacering?

Så fungerar hållbara fonder

En hållbar fond investerar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Fonden väger på olika sätt in miljö och socialt ansvarstagande i sina investeringar. Hållbarhet, inom fondförvaltning, handlar alltså om att investera i företag som tar ansvar för vår jord och som uppfyller krav på mänskliga rättigheter.

Vi ställer höga krav på hållbarhet i fonderna

KPA Pension har inget eget fondbolag. Istället erbjuder vi ett noga utvalt utbud av externt förvaltade fonder. Våra fonder uppfyller högt ställda krav på hållbarhet, bland annat kopplade till arbete för klimat, miljö och mänskliga rättigheter. 

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Kraven innebär också att fonderna inte innehåller bolag som tillverkar vapen, tobak, alkohol, pornografi eller spel. Om ett bolag i en fond inte lever upp till kraven ska det utvärderas och underkännas för investering. 

Vi kontrollerar alla fonder noggrant

Vi genomlyser löpande fonderna med hjälp av en extern leverantör (ISS ESG). På så sätt får vi reda på om något av de företag fonderna har investeringar i brutit mot några internationella normer eller konventioner samt om fonden har något innehav i typer av verksamheter som är otillåtna enligt våra hållbarhetskriterier.

Varje år får de som förvaltar våra fonder besvara frågor i ett så kallad DDQ (due diligence questionaire), som vi sedan går igenom och utvärderar. Fondförvaltaren gör även egna kontroller och identifierar företag som de kan föra en dialog med och påverka att de agerar hållbart.

Hållbara egenskaper för våra fonder

Fond Informationsbroschyr (inkl. hållbarhetsbilaga till fondförsäkring) Hållbarhetsbilaga årlig information Klassificering (artikel)
KPA Aktiefond KPA Aktiefond (pdf) KPA Aktiefond (pdf) 8
KPA Blandfond  KPA Blandfond (pdf) KPA Blandfond (pdf) 8
Storebrand Global Plus A SEK Storebrand Global Plus A SEK (pdf) Storebrand Global Plus A SEK (pdf) 8
Storebrand Grön Obligation A SEK Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) Storebrand Grön Obligation A SEK (pdf) 9
Swedbank Robur Obligation A Swedbank Robur Obligation A (pdf) Swedbank Robur Obligation A (pdf) 8
Swedbank Robur Räntefond Kort A Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) Swedbank Robur Räntefond Kort A (pdf) 8
Öhman Emerging Markets A Öhman Emerging Markets A (pdf) Öhman Emerging Markets A (pdf) 8
Öhman Global A Öhman Global A (pdf) Öhman Global A (pdf) 8
Öhman Marknad Europa A Öhman Marknad Europa A (pdf) Öhman Marknad Europa A (pdf) 8
Öhman Marknad Japan A Öhman Marknad Japan A (pdf) Öhman Marknad Japan A (pdf) 8
Öhman Marknad Pacific A Öhman Marknad Pacific A (pdf) Öhman Marknad Pacific A (pdf) 8
Öhman Marknad Sverige Bred A Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) Öhman Marknad Sverige Bred A (pdf) 8
Öhman Marknad USA A Öhman Marknad USA A (pdf) Öhman Marknad USA A (pdf) 8

 

Så väljer du fondförsäkring hos oss

 • Om du inte är kund hos oss kan du välja att bli det på Pensionsvalet eller Valcentralen.
 • Har du en traditionell försäkring hos oss, men vill byta till fondförsäkring gör du det på  Pensionsvalet eller Valcentralen.
 • Du som redan pensionssparar i en fondförsäkring hos oss men vill byta från KPA SmartPension – Entrélösning till KPA SmartPension – Personligt val kan göra det på Mina sidor

Viktigt att veta om fondförsäkring

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fondförsäkring