AKAP-KR – nytt avtal från 2023 för dig inom kommun och region

Från och med den 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR, för dig som arbetar inom kommun och region eller på ett företag som är medlem i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Mer pengar till din tjänstepension

Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. AKAP-KR är i stort sett samma avtal som AKAP-KL men innebär också att mer pengar sätts av:

  • Beloppet som arbetsgivaren betalar in höjs från 4,5 procent till 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp höjs beloppet från 30 till 31,5 procent.

Ändrade regler för att ta ut pension

För dig som ansöker om pension efter den 10 december 2022 ändras reglerna för hur du kan ta ut din premiebestämda tjänstepension: 

  • Den lägsta åldern för att ta ut pensionen höjs från 55 år till 60 år
  • Den kortaste tiden du kan ta ut pensionen höjs från 5 år till 10 år

Om du ansöker om pension senast den 10 december 2022 med första utbetalning under 2023 gäller de gamla reglerna.

Reglerna bestäms av arbetsgivare och fackförbund

Det är arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram de kollektivavtal som reglerar tjänstepensionen för anställda inom kommun och region.

Vissa kan välja avtal

Vissa kommer att få välja mellan att fortsätta omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Det gäller dig som: 

  • tjänar in förmånsbestämd pension enligt KAP-KL eller 
  • är anställd 2022-12-31 med en fast lön som överstiger 44 375 kronor.

Om du väljer att gå över till AKAP-KR får du en livränta som motsvarar den förmånsbestämda pension som du tjänat in fram till bytet till AKAP-KR. Arbetsgivaren betalar också in en extra premie på din lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som har den här valmöjligheten ska göra ditt val senast den 31 maj 2023. Du kommer i god tid att få den information som du behöver av din arbetsgivare.