PA-KFS – för dig i ett kommunalt bolag

Om du är anställd i ett kommunalt bolag kan du ha en tjänstepension som heter PA-KFS. Är du osäker på vilken tjänstepension du har, fråga din arbetsgivare.

Det finns en ny och en äldre variant av tjänstepensionsavtalet. Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension och du bestämmer själv hur den ska placeras.

Du kan välja att placera din tjänstepension hos oss. Då får du en traditionell pensionsförsäkring. Det är ett tryggt och enkelt pensionssparande. Avgiften är låg och i försäkringen ingår ett garanterat pensionsbelopp.

Gör du inget val placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension. Vi tar hand om ditt pensionssparande och placerar dina pengar så att du ska få en långsiktigt god avkastning.

Du kan lägga till eller ta bort återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet är en trygghet för din familj. Om du dör betalas ditt sparade pensionskapital ut till dina anhöriga. 

Avgift på ditt sparande

Fast avgift Rörlig avgift
48 kr/år 0,12%*

*Försäkringsavgift: 0,08% + kapitalförvaltningskostnad: 0,04%

Om du vill ändra något

Ta kontakt med vår kundservice om du vill ändra något i din försäkring hos oss eller om du har några frågor.

Vill du bli kund hos oss?

Du som är nyanställd får ett valpaket hemskickat med posten. Där kan du läsa mer om vad valet innebär.

På valblanketten kryssar du i KPA Pension och fyller i vilken sparform du väljer och om du vill ha återbetalningsskydd. Datera och skriv under blanketten och skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet.

Du som vill göra ett omval:

Logga in och hämta en omvalsblankett på pensionsvalet.se

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställer krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras. När alla redovisar samma uppgifter blir det enklare för dig som kund att kunna jämföra olika sparandeprodukter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer om hållbarhet i traditionell försäkring
Läs mer om hållbarhet i fondförsäkring