hjarta.jpg

Så växer dina pensionspengar

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Ekonomiska nyckeltal

 201720162015

Premieinkomst, Mkr

13 378 12 138 11 726

Totalavkastning, %

4,6 6,6 3,3

Avkastningsränta, %

4,8 6,7 3,7

Förvaltat kapital, Mkr

 163 060  148 379 132 283

Solvensgrad, %

 168  164 164

Totalavkastning på 7,5% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats. Under de senaste tio åren (2008-2017) har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 7,5 procent.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.

Genomsnittlig avkastning 2008-2017

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

 

Så här placerar vi dina pengar (dec 2017):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 48%
Svenska aktier 13%
Utländska räntepapper 7%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 7%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor

 

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Telefon
)