hjarta_709x380.jpg

Så växer dina pensionspengar

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Totalavkastning på 6,9% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats. Under de senaste tio åren (2009-2018) har den årliga genomsnittliga totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring varit 6,9 procent.

 

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

Så här placerar vi dina pengar (dec 2018):

Värdeslag

Andel (%)

Svenska räntepapper 49
Svenska aktier 13
Utländska räntepapper 7
Utländska aktier 20
Fastigheter 7
Specialplaceringar 4
Totalt 100

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor

 

 

Jag kan hjälpa dig!

Man med headset
Telefon
Öppettider
Måndag - Fredag
07:30-17:00
Från utlandet