skolskoterska-2.jpg

KAP-KL är tjänstepensionen inom kommun och region

KAP-KL är en tjänstepension för dig som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller något annat jobb inom kommun eller region. Tjänstepensionen är en riktigt bra förmån som både tryggar din egen pension och ger extra skydd till din familj.

Du kan lugnt luta dig tillbaka. Så länge du är anställd sköter tjänstepensionen sig självt. Eller i varje fall nästan, vi tar hand om den åt dig. Vår uppgift är att se till att du och alla andra kommun- och regionanställda får en så trygg och bra pension som möjligt. 

Många förmåner i din tjänstepension - KAP-KL

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: 

 • Avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till en pensionsförsäkring åt dig.  
 • Ersättning till din familj om du dör. Här kan du läsa mer om efterlevandeskydd.
 • Förmånsbestämd ålderspension. Du som har lön över 40 250 kr/mån (2019) är garanterad en pension som motsvarar en viss procent av lönen.
 • Särskild avtalspension till vissa grupper.

Alla får avgiftsbestämd ålderspension 

Alla som är anställda inom kommun och region har rätt till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Varje år, från du fyllt 21 år, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Varje år betalar arbetsgivaren in en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (gäller för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp) till en pensionsförsäkring åt dig.

Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region. Hos oss placeras din tjänstepension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. Det är ett tryggt och bekvämt pensionssparande. Vi ger dig ett garanterat pensionsbelopp och vi sköter alla placeringar åt dig. Men om du vill kan du själv påverka:

 • Om du i stället vill spara i en fondförsäkring
 • Om du vill välja bort återbetalningsskyddet 

Marknadens lägsta avgifter

Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell pensionsförsäkring för dig som är kommun- och regionanställd. Det betyder mer pengar till dig den dag du går i pension. Dessutom går all vår vinst tillbaka till dig som kund.

Traditionell pensionsförsäkring
Fast avgiftRörlig avgift
48 kr/år 0,11 %

 

Fondförsäkring
Fast avgiftFondavgift
65 kr/år 0,1-0,3 %

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du själv jämföra våra avgifter med de andra valbara pensionsbolagen.


Hur avgiftsbestämd ålderspension betalas ut

Den här delen av din tjänstepension betalas tidigast ut från 55 års ålder. Hur stor pensionen blir beror på:

 • Hur mycket som sparats
 • Vilken avkastning du fått på ditt sparande
 • Hur stora avgifter du betalat
 • När du tar ut din pension

Vi tar ansvar för dina pensionspengar

Vi placerar dina pengar för en långsiktigt god avkastning. Och vi gör det i företag som vi tror kan bidra till en hållbar framtid. Dessutom får du en garanterad ränta och den lägsta avgiften bland jämförbara bolag.

Du som har lön över 40 250 kr/mån (2019) får också förmånsbestämd ålderspension

Du som tjänar mer än 40 250 kr/mån (2019) har även rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Den förmånsbestämda ålderspensionen börjar du tjäna in från 28 års ålder och den baseras på:

 • Din pensionsgrundande lön.
 • Den tid du har arbetat efter 1998 plus eventuell tid från äldre pensionsavtal före 1998 (läs mer längre ner på sidan).

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut livslångt när du går i pension. Tidigast från 61 års ålder och senast från 67 års ålder. Slutar du innan pensionen får du i stället en livränta.

Pension från äldre avtal

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och regionanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 97 12 31, eller även intjänad pensionsrätt. Den baseras på:

 • Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1998.
 • Den tid du har arbetat före 1998 (från och med 28 års ålder).

Intjänad pension 97 12 31 betalas vanligtvis ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år.

Vissa grupper kan få särskild avtalspension

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, kan få särskild avtalspension från 58 års ålder. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Din arbetsgivare kan i vissa fall komma överens med dig om att betala ut hel särskild avtalspension före 65 års ålder, eller del av särskild avtalspension som kan betalas ut till 67 års ålder.

Så här beräknas din tjänstepension

Tjänstepensionen bygger på din livsinkomst, alltså hur mycket du tjänar under livet. Om du minskar din arbetstid och lön så minskar din tjänstepension, och tvärtom. Du kan vara ledig av följande orsaker utan att pensionen påverkas negativt:

 • Sjukdom, olycksfall eller arbetsskada.
 • Ledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen.
 • Ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag.

Hur mycket pengar du i slutänden får ut i tjänstepension beror på flera saker. Till exempel vilken avkastning du fått på ditt pensionssparande, hur stora avgifter du betalat och när i livet du väljer att ta ut pensionen. Ju längre du arbetar desto högre blir din pension. 

Vill du bli kund hos oss?

Har du valt ett annat bolag men vill välja oss på nytt? 

Logga in och gör ditt omval på pensionsvalet.se

Nu finns möjligheten att flytta pensionspengar

Du som är anställd i kommun eller region har nu möjlighet att flytta din avgiftsbestämda tjänstepension (KAP-KL/AKAP-KL). Det är ett bra tillfälle att kolla upp var din tjänstepension är placerad och att det överensstämmer med dina önskemål.

Läs mer

 

Relaterade artiklar

handelser-i-livet.jpg

Skydd för efterlevande – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Läs mer

Jag hjälper dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag – fredag
07:30-17:00
Växel