Kollektivavtalad tjänstepension – för dig som jobbar på Surahammars kommun

I din anställning finns det avtal om tjänstepension - en kollektivavtalad pension. Den du får utöver den allmänna pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Det här hjälper vi dig med

  • Förtida eller uppskjutna uttag
  • Partiella eller temporära uttag
  • Rapporterade anställningsuppgifter; exempelvis pensionsgrundande tid
  • Förhandsberäkningar

Planera inför pensionen

När du börjar planera för att ta ut din pension är det viktigt att du skaffar dig bra koll. Pensionen kommer ju från flera olika håll. Du kan dessutom ha tjänstepension från flera olika arbetsgivare.

 

Gå i pension

Är det dags att gå i pension? Här kan du skriva ut en blankett.

För dig med både förmånsbestämd tjänstepension och avgiftsbestämd ålderspension
För dig med endast avgiftsbestämd ålderspension 

För att ta ut pensionen behöver du också kontakta det försäkringsbolag du har valt.

Har du frågor om vilken blankett du ska använda eller hur du fyller i den, kontakta Pensionshjälpen på telefon 08-665 05 70 eller via Mina sidor under fliken Skicka meddelande.

Så här fungerar pensionssystemet

Pensionen består av flera olika delar. Förenklat beskriver vi pensionssystemet som en pyramid med tre delar.

Genom att känna till vilka val du kan göra i varje del har du möjlighet att påverka din pension till det bättre.

Allmän pension
Tjänstepension
Eget sparande

Du som arbetar inom räddningstjänsten

Du som arbetar inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring inom utryckningsstyrka kan ha rätt till en särskild avtalspension.

Läs mer om hur särskild avtalspension fungerar