Uteslutna bolag

Vi har tagit fram riktlinjer för hur pengarna vi förvaltar får investeras. Det betyder att vi väljer placeringar utifrån etiska kriterier, både påverkande och uteslutande.

Företagen vi investerar i ska ta ansvar för människa och miljö och arbeta mot korruption. Vissa verksamheter som skadar människor, som vapen, tobak, alkohol, pornografi och kommersiell spelverksamhet, utesluter vi helt.

Se våra etiska placeringskriterier

Våra externt förvaltade fonder screenas regelbundet utifrån vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Dessutom följs de upp av fondförvaltaren utifrån fondens egna hållbarhetskriterier.

Hur vi gör

För att veta hur befintliga och potentiella aktieinvesteringar förhåller sig till våra placeringskriterier samarbetar vi med olika leverantörer av etisk granskning av bolag.

Nedanstående lista visar vilka bolag som inte har godkänts enligt våra placeringskriterier och som är listade på MSCI world samt OMXSBGI.

Uteslutna bolag per q1 2023 (pdf)