Vårt hållbarhetsarbete

KPA Pensions hållbarhetsarbete utgår ifrån att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och i deras önskemål om en trygg och hållbar pension. Störst påverkan har vi genom våra investeringar av våra kunders framtida pensioner. Våra etiska placeringskriterier utgör grunden för alla investeringar. De innebär bland annat att vi inte investerar pengarna i företag som tillverkar vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi. Dessutom påverkar vi företagen att agera ansvarsfullt i frågor som miljö, klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter.