Vi utesluter skadlig verksamhet

En del varor och tjänster kan påverka människors hälsa och välmående negativt och är inte förenliga med vår vision om att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför har vi valt att inte investera i vissa typer av verksamheter.

Vi investerar inte i bolag som är aktiva inom framställning av vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. Eftersom vi inte kan påverka dem att ändra sin verksamhetsinriktning hamnar de under våra uteslutande kriterier.

Hur våra uteslutande kriterier påverkar investeringar

Våra uteslutande kriterier gör att vi kan investera i cirka 80 procent av bolagen på världsmarknaden och i cirka 85 procent på den svenska marknaden. Ungefär en tredjedel av vårt kapital placerar vi i aktier. Resterande kapital, ungefär två tredjedelar, är placerade i räntepapper, till exempel statsobligationer, som är den tryggaste investeringsformen. 

 
Så här jobbar vi med uteslutande kriterier:
    • Är ett företag intressant att investera i kontrollerar vi först att det inte är verksamt inom de branscher vi uteslutit. Sedan stämmer vi av att det är godkänt enligt våra påverkande kriterier.
    • Är vi osäkra på något företag avstår vi från placering.
    • Två gånger per år genomlyser vi samtliga bolag och stämmer av deras verksamhet mot våra etiska kriterier. 
    • Vi bevakar vårt innehav dagligen för att vara säkra på att bolagen håller sig inom våra etiska kriterier.
    • Om ett av våra innehav gått från att vara godkänt till ej godkänt, eller om vi av misstag placerat i någon verksamhet som inte är godkänd enligt våra uteslutande kriterier, säljer vi innehavet så snart det är möjligt.

 

Investeringsregler

Vi strävar efter att överhuvudtaget inte investera i något företag som faller inom ramen för våra uteslutande kriterier.  Av praktiska skäl tillåter vi dock upp till tio miljoner kronor, eller en procent av rapporterad årsomsättning, på grund av komplicerade ägarstrukturer vilket kan fördröja upptäckten av att bolaget inte längre är investeringsbart enligt våra kriterier.

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2019


pengar-m-kruka_RGB.png

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2018.

Hållbarhetsredovisning 2018